Η Ektelonistiki επομήζεται  ολόκληρη την διαδικασία του εκτελωνισμού παραδίδοντας στον  πελάτη ολοκληρωμένες λύσεις ποιότητας  βλέποντας τον κάθε πελάτη και την κάθε διαδικασία σαν ένα ξεχωριστό γεγονός.