Χρήσιμοι σύνδεσμοι Παρακάτω θα βρείτε μια σειρά από εξωτερικούς χρήσιμους συνδέσμους που θα σας βοηθήσουν σε διάφορα θέματα όπως την αναζήτηση ενός container την εφαρμογή του ηλεκτρονικού τελωνίου το portal  της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων την live θέση του πλοίου που κουβαλάει το εμπόρευμα σας, και διάφορες άλλες υπηρεσίες οπός είναι η Συμβουλή taric και το MRN.

Με το συγκεκριμένο εργαλείο μπορείτε γνωρίζοντας τον αριθμό του container να παρακολουθήσετε την πορεία του εμπορεύματος σας

Η θέση του πλοίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας όταν θέλουμε να υπολογίσουμε την ώρα άφιξής του πλοίου και εν τέλει του εμπορεύματος .Έτσι με την συγκεκριμένη εφαρμογή θα μπορέσετε σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθήσετε την πορεία του πλοίου.

Το Ενοποιημένο Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια database, στην οποία έχουν ενσωματωθεί όλα τα μέτρα που έχουν σχέση με το δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής ένωσης , την εμπορική και τη νομοθεσία της γεωργίας. Βάζοντας τα σε ένα κοινό πλαίσιο  το TARIC διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή τους από όλα τα κράτη μέλη και παρέχει σε όλους τους επιχειρηματίες μια σαφή εικόνα των μέτρων που ισχύουν για την εξαγωγή ή την εισαγωγή προϊόντων από και προς την Ευρωπαϊκή ένωση . Και επιτρεπει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ για τα μέτρα αυτά.

Οι χρήσιμοι σύνδεσμοι τελειώνουν με την ανάπτυξη μιας δοκιμαστικής πλατφόρμας υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης που αναπτύχθηκε από την εταιρία μας με σκοπό να κάνει πιο εύκολη την εκτίμηση του τέλους ταξινόμησης από κάποιον που δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις και όλο αυτό να γίνετε αυτοματοποιημένα

Χρήσιμα εργαλεία